Doel van de training:

De deelnemers krijgen een op hun werksituatie toegesneden training, met als hoofdonderwerp hun eigen functioneren in een team. Deelnemers leren doelgericht en zelfverzekerd hun positie in het team te bepalen en hun (kern)kwaliteiten en beperkingen te analyseren.

Na de training zijn de deelnemers in staat hun positie te bepalen binnen hun team, hun (kern)kwaliteiten en beperkingen te benoemen en op basis van de Roos van Leary de omgang met hun teamgenoten te intensiveren c.q te verbeteren

 

 

 


Doelgroep:

Iedereen die in een team werkt. 

Omschrijving van het aanbod:

Intracare-consult biedt een training aan met de volgende onderdelen:


Programma:

Training in deskundigheidsbevordering ten aanzien van de omgang met collega’s in het algemeen en teamgenoten in het bijzonder.

In deze training wordt gewerkt met de Roos van Leary(theorie) en AIKIDO(fysiek).

De training richt zich op de persoonlijke attitude en vaardigheden van de cursist om zodoende inzicht te krijgen in zijn persoonlijk handelen binnen een team.Duur van de training: Vijf dagdelen van 5 uur

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION