Kerncoaching:

Coachingsmethodiek waarbij op basis van een individuele vraaggerichte benadering (I.V.B.) uitvoerig stil wordt gestaan bij de kern van client 

en coach, op basis van teamwork, gelijkwaardigheid, ontwikkeling, regievoering en emancipatie, met behulp van het Vliegwiel.

De coachingsvraag wordt door de client zelf bepaald.

 

 

Samen met de coach op zoek gaan naar de kern door, met behulp van het Viegwiel, een onderzoek te doen naar:

- wensen. motieven en reeele perspectieven
-

sfeer en persoonlijkheid

- manier van leren
- vaardigheden en in de persoon gelegen factoren
- sociale achtergrond en netwerken

 

 

 

 


 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION