Doel van de training:

De deelnemers krijgen een op hun werksituatie toegesneden training. Hierdoor leren zij doelgericht en zelfverzekerd te handelen in voor hen of voor anderen bedreigende situaties. De inhoud van de training is op maat door vooraf te inventariseren wat voor de deelnemers de meest voorkomende gevaarlijke situaties zijn.
Na de training zijn de deelnemers in staat zichzelf en anderen tegen agressie te beschermen, geweld te deëscaleren en te reduceren zonder dat er fysieke schade ontstaat bij de deelnemers zelf en de agressor.
  

 

 

Doelgroep:

Iedereen die geconfronteerd wordt en om moet gaan met fysiek geweld.
Omschrijving van het aanbod:
Basistraining: theorie en praktijk. De deelnemer heeft nog geen ervaring met deze training.

 

Programma:

- Deskundigheidsbevordering ten aanzien van de omgang met agressiehantering & weerbaarheid van de deelnemers op theoretisch en fysiek gebied, toegespitst op de dagelijkse praktijk.
- De theorie van agressiehantering & weerbaarheid. De inhoud van de bijgeleverde reader wordt voorafgaand aan- of geïntegreerd in de fysieke training behandeld. In deze training wordt gewerkt met een agressieprotocol, geweldloze communicatie en "het vliegwiel".
- Deze training richt zich op de persoonlijke attitude en vaardigheden van de deelnemer om agressie op de werkplek te voorkomen, te hanteren, te deëscaleren en te reduceren.
- Er wordt gewerkt met de door deelnemers ingebrachte casuïstiek.
- De training bestaat uit 8 dagdelen van 180 minuten elk.

De theorie:

- Agressieprotocol
- Ontstaan, deregulatie en reductie van agressief gedrag
- Vroegtijdig signaleren van agressief gedrag
- Het wat en waarom van agressief gedrag en inzicht in de interactieve werking
- Omgaan met agressie en geweld
-

Leren omgaan met en gebruik maken van "het vliegwiel"

De praktijk:
De fysieke trainingen zijn gebaseerd op AIKIDO en bestaan uit de volgende onderdelen;

- Warming up en ademhalingsoefeningen
- Reageren op een aanval van opzij, van voren en van achteren
- Afweren van een stoot naar het hoofd van voren en opzij
- Bevrijdingstechnieken: in de haren grijpen van de voor en achterkant, bij de keel, de schouders, handen, polsen en kleding grijpen.
- Controle techniek: voor al deze aanvalsvormen wordt één controle techniek aangeleerd.
- Cooling-down en ontspanningsoefeningen

Duur van de cursus: 8 dagdelen van 3 uur

 

Herhalingstraining:


theorie en praktijk. De deelnemer heeft de basiscursus gedaan.

Programma:

- Deskundigheidsbevordering ten aanzien van omgaan met agressie & weerbaarheid van de deelnemers op theoretisch en fysiek gebied, toegespitst op de periode na het volgen van de basistraining.
- Er wordt ingegaan op de door deelnemers ingebrachte casuïstiek.
- De herhalingstraining bestaat uit 1 dagdeel van 180 minuten.

Leerhouding:

Van de deelnemers wordt een actieve leerhouding verwacht. Zij moeten zich goed voorbereiden op de cursus door gericht op de werkplek alle agressie-ingrediënten te observeren en te inventariseren en vooraf aan de cursus een inventarisatielijst invullen. Deze lijst gaat retour trainer die er aandachtspunten/ te trainen onderwerpen voor de cursus van maakt.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

Doktersverklaring:
Voor deelname aan deze cursus is geen doktersverklaring nodig omdat tempo en intensiviteit wordt aangepast aan de deelnemers.

Kleding: Trainingsbroek, T shirt of andere makkelijk zittende kleding.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION