Waar staat Intracare-consult voor?

Intracare-consult staat voor resultaatgericht bouwen aan zelfvertrouwen.

Uw organisatie kan sterker worden en meer daadkracht krijgen, als de organisatie gedragen wordt door medewerkers die vanuit hun autonomie en kwaliteiten een samenhangend geheel vormen. Zij vormen de organisatie en kunnen zich als zodanig daarmee ook identificeren en voortdurend hun competenties voor de organisatie inzetten.

Hierdoor ontstaat er voor iedere werknemer binnen uw organisatie de ruimte waarin hij/zij zelfstandig en probleemoplossend met allerlei problemen om kan gaan en hierin ook zijn/haar eigen verantwoordelijkheid mag en kan dragen.


 

Voor wie werkt Intracare-consult?

Alle mens-contact gerichte beroepen en organisaties komen in aanmerking voor cursussen, clinics , workshops, trainingen en opleidingen van Intracare- consult.
Voorbeelden zijn: intra-, semi- en extramurale zorg(b.v. mensen met een verstandelijke beperking en demente bejaarden), onderwijs, maatschappelijk werk, sociale dienst, ziekenhuis, huisartsenpraktijk, re-integratie, arbeidsvoorziening en sociale werkvoorziening.

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION